Hamberg, Nils Laurentius (Lars)

Född: 1930-04-04
Avliden: 1995-12-07
Gravsatt: 1995-12-27
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 8 000
Gravplats: 0004
Hemort: Hyllie
Gravplatsnummer: 3008 000 0004
Gravrättstid: 1995-12-14 - 2035-12-31

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg