Bengtsson, Erik Fritiof

Född: 1912-09-19
Avliden: 2002-03-10
Gravsatt: 2002-05-23
S:t Jörgens kyrkogård
Kvarter: 26
Gravplats: 00056
Hemort: Varberg
Gravplatsnummer: 126 00056
Gravrättstid: - 2027-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Bengtsson, Emma
Född
-
Avliden
1910-03-16
Gravsatt
1910
Bengtsson, John
Född
-
Avliden
1926-05-10
Gravsatt
1926
Bengtsson, Helge Rudolf
Född
1908-08-31
Avliden
1974-12-03
Gravsatt
1975-04-19
Bengtsson, Anna Josefina
Född
1884-10-30
Avliden
1975-02-05
Gravsatt
1975-04-19
Bengtsson, Göte Evald
Född
1923-05-03
Avliden
1998-12-27
Gravsatt
1999-02-12
Bengtsson, Elin Natalia
Född
1919-12-10
Avliden
2001-06-25
Gravsatt
2001-07-31

Varbergs församling