Carlsson, Anna Sofia

Född: 1912-02-03
Avliden: 2002-03-10
Gravsatt: 2002-04-05
Skogskyrkogården
Kvarter: 09
Gravplats: 0840
Gravplatsnummer: 1109 0840
Gravrättstid: 1981-05-08 - 2027-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Carlsson, Anders Josef
Född
1907-03-05
Avliden
1981-04-28
Gravsatt
1981-05-08

Jönköpings församling