Bengtsson, Johan Petter

Född: 1918-11-16
Avliden: 2002-03-10
Gravsatt: 2002-03-21
Asige kyrkogård
Kvarter: D
Gravplats: 0016-17
Gravplatsnummer: 5ASD 0016-17
Gravrättstid: 2002-03-21 - 2042-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Bengtsson, John Ivar
Född
1924-12-23
Avliden
2017-01-16
Gravsatt
2017-06-19

Falkenbergs pastorat

Falkenbergs pastorat

Länk till hemsida