Hamberg, Nils Georg

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1958-12-06
Gamla kyrkogården avd 3
Kvarter: 24
Gravplats: 1893
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0324 1893
Gravrättstid: 1958-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hamberg, Ingrid Margareta
Född
1926-12-13
Avliden
2001-08-15
Gravsatt
2001-09-20

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 3

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.