Ödmann, Samuel Lorentz

Född: 1750-12-25
Avliden: 1829-10-02
Gravsatt: -
Gamla Uppsala kyrkogård
Kvarter: 01
Gravplats: 0009
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0801 0009
Gravrättstid: 1829-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Ödmann, Carl Sam.
Född
1825-03-05
Avliden
1903-06-08
Gravsatt
1903-06-12
Ödmann, Rolf Erik Gabriel
Född
1924-06-21
Avliden
1960-07-04
Gravsatt
1960-08-19
Ödmann, Carl Erik Samuel
Född
1875-07-28
Avliden
1940-11-09
Gravsatt
1940-11-28

Uppsala pastorat

Gamla Uppsala kyrkogård

Gamla Uppsala kyrkogård ligger på samma ås som de tre kungshögarna i norra delen av Uppsala.