Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1941
Styrstads kyrkogård
Kvarter: 04
Gravplats: B002203
Gravplatsnummer: 3304 00 B002203
Gravrättstid: - 2043-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Löfstedt, Beda Matilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1974-02-09
Löfstedt, Anna Viola Birgitta
Född
1908-06-27
Avliden
1979-03-25
Gravsatt
1979-05-10
Löfstedt, Karl Erik Sigvard
Född
1913-05-17
Avliden
2006-09-17
Gravsatt
2006-11-09
Löfstedt, Anna-Margretha
Född
1925-08-03
Avliden
2018-01-06
Gravsatt
2018-05-04

Styrstads kyrkogård

Adress: Styrstads kyrka

Koordinater (Sweref 99 TM)
X: 6 491 915
Y: 573 900

Styrstad kyrka kan ha uppförts i sten redan på 1100-talet, men har byggts om i flera omgångar. En runsten finns vid den södra ingången och en annan norr om tornet. En ny kyrka byggdes år 1782 och uppfördes i gustaviansk stil. Kyrkogården har en strikt karaktär med rygghäckar och grusgångar. På alla fem kvarteren blandas de moderna vårdarna med äldre från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Det finns flera gravar omgärdade med stenramar och en del av dessa har kvar sin äldre sandtäckning.

I kvarter A finns spår av ett linjegravssystem. Systemet innebar att människor begravdes i ensamgravar, som i regel var små och enkla och låg på rad, och inte i familjegravar som är vanlig nu. Linjegravsystemet upphörde år 1964 sedan dess har de flesta vårdar successivt tagits bort. Inom kvarter E finns flera äldre gravhällar i kalksten. Flera av dem är från 1600-talet och har legat inne i kyrkan. En ovanlig gravvård är ett högt keltiskt kors med äldsta datering från år 1911.

På Styrstad kyrkogård finns förutom de traditionella begravningssätten och minneslund även en askgravlund.