Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1959-10-30
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 08
Gravplats: V043801
Gravplatsnummer: 1108 00 V043801
Gravrättstid: 1926-04-07 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Pettersson, F.A.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1926-04-10
Pettersson, Emilia Karolina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1942-03-29
Bergström, Erik Göran
Född
1932-05-28
Avliden
2019-03-02
Gravsatt
2019-05-16

Norra begravningsplatsen

Adress: Krematorievägen 2, 602 19 Norrköping

Koordinater (Sweref 99 TM)
X: 6 495 305
Y: 567 560

Begravningsplatsen anlades år 1912 och karaktäriseras av ett strikt system av rygghäckar och gångar men här finns även stora öppna ytor med höga träd och buskar med bevarade linjevårdar.

I kvarter 1 finns den allra äldsta graven, från år 1912, vilket också markeras på vården genom minnestexten ”Den första som begravdes på kyrkogården”.

I kvarter 3 finns en avskild del med gravvårdar över de judiska kvinnor som räddades undan andra världskriget men som dog strax efter att de anlänt till Norrköping med de vita bussarna. Här finns också en särskild avdelning för barn något som var vanligt i äldre tid. De äldsta gravarna daterar till 1920-talet och är oftast små och enkla.

Intill Norra kapellet, i kvarter 5, står en minnessten över de som förolyckades vid den katastrofala tågolyckan i Getå den 1 oktober 1918.

I kvarter 6 har äldre, fina gravvårdar ställts upp i en ”museiavdelning”. Där finns bland annat en vård som liknar en pergamentsrulle, keltiska kors och en hög vård med en urna.

Det förekommer även linjevårdar i ett flertal kvarter och relativt många vårdar som har kvar sin ursprungliga sandtäckning och stenramsomgärdning. Kvarter 13 var ursprungligen helt avsett för linjevårdar. Här är den äldsta linjen från åren 1936–37 och den yngsta från 1943–44. Systemet innebar att människor begravdes i ensamgravar, som i regel var små och enkla och låg på rad, och inte i familjegravar som är vanlig nu. Linjegravsystemet upphörde år 1964 sedan dess har de flesta vårdar successivt tagits bort. I kvarteret finns också en minnessten med tretton kors tillhörande judiska flyktingar som räddades i andra världskrigets slutskede men som avled kort efter ankomsten i Norrköping.

På Norra begravningsplatsen finns förutom de traditionella gravskicken och en minneslund även en askgravlund och askgravplatser. Minneslunden anlades 1982 och ett muslimskt kvarter, kvarter 19, tillkom under 1990-talet. År 2016 invigdes en Yesidisk avdelning och 2019 även en katolsk.