Uppström, Erik Vilhelm Johan Åke

Född: 1909-08-15
Avliden: 1994-10-15
Gravsatt: 1994-12-02
Botkyrka Kyrkogård
Kvarter: BD
Gravplats: 0018
Hemort: Norsborg
Gravplatsnummer: 1BD 0018
Gravrättstid: 1994-12-02 - 2019-12-31

Botkyrka församling

Botkyrka Kyrkogård

Botkyrka kyrkogård är den äldsta kyrkogården i Botkyrka. Den ursprungliga kyrkogården är omgärdad av en stenmur, Bogårdsmuren.

På den äldre delen utav kyrkogården finns tre gravkor.

Liljencrantzska gravkoret: I kyrkogårdens nordvästra hörn finns det äldsta gravkoret som uppfördes 1807 av riksrådet och presidenten i Kommerskollegium Johan Liljencrantz. Gravkoret är uppfört i stram nyantik stil, i putsat tegel efter ritning av Christoffer Gjörwell som var stadsarkitekt i Stockholm och bl a ritade Landstingshuset samt Haga slott. Johan Liljencrantz var friherre och köpte gården Sturehov som numera kallas Sturehovs slott. Ovanför ingången till gravkoret finns en tavla som bl a anger Johan Liljencrantz födelse- och dödsdag.

Pipers gravkor: I sydost finns gravkoret som byggdes år 1843 av familjen Carl Piper, dåvarande ägare till Sturehov. Gravkoret är uppfört i egypticerande stil av grå granit och detaljer i gjutjärn. Arkitekten är okänd, men troligen är det Fredrik Magnus Piper som har ritat ett mycket likartat gravkor för kyrkogården i Västerås.

Wåhlins gravkor: I sydöstra hörnet utav kyrkogården finns ett gravkor från 1953 som tillhör familjen Wåhlin från Hallunda Gård.

Numera är Botkyrka kyrkogård fullbelagd och kist- samt urngravsättningar sker enbart i familjegravar.

Vägbeskrivning:


Adress: Sankt Botvids Väg 27

Med bil: Botkyrka kyrka syns från E4/E20 mellan Södertälje och Stockholm, avfart trafikplats Hallunda.

Kollektivt: Planera din resa hos sl. Hållplats Botkyrka kyrka.