Castegren, Eva Ulrika

Född: 1909-11-03
Avliden: 1979-10-13
Gravsatt: 1979-11-16
Botkyrka Kyrkogård
Kvarter: E
Gravplats: 0011
Hemort: Lidingö
Gravplatsnummer: 1E 0011
Gravrättstid: 1960-02-13 - 2025-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Castegren, Hilda Maria Sofia
Född
1881-03-30
Avliden
1960-02-07
Gravsatt
1960-02-13
Castegren, Karl Erik Robert
Född
1880-06-07
Avliden
1975-12-31
Gravsatt
1976-01-15
Castegren, Nils Erik
Född
1908-11-09
Avliden
1999-11-05
Gravsatt
2000-02-11

Botkyrka församling

Botkyrka Kyrkogård

Botkyrka kyrkogård är den äldsta kyrkogården i Botkyrka. Den ursprungliga kyrkogården är omgärdad av en stenmur, Bogårdsmuren.

På den äldre delen utav kyrkogården finns tre gravkor.

Liljencrantzska gravkoret: I kyrkogårdens nordvästra hörn finns det äldsta gravkoret som uppfördes 1807 av riksrådet och presidenten i Kommerskollegium Johan Liljencrantz. Gravkoret är uppfört i stram nyantik stil, i putsat tegel efter ritning av Christoffer Gjörwell som var stadsarkitekt i Stockholm och bl a ritade Landstingshuset samt Haga slott. Johan Liljencrantz var friherre och köpte gården Sturehov som numera kallas Sturehovs slott. Ovanför ingången till gravkoret finns en tavla som bl a anger Johan Liljencrantz födelse- och dödsdag.

Pipers gravkor: I sydost finns gravkoret som byggdes år 1843 av familjen Carl Piper, dåvarande ägare till Sturehov. Gravkoret är uppfört i egypticerande stil av grå granit och detaljer i gjutjärn. Arkitekten är okänd, men troligen är det Fredrik Magnus Piper som har ritat ett mycket likartat gravkor för kyrkogården i Västerås.

Wåhlins gravkor: I sydöstra hörnet utav kyrkogården finns ett gravkor från 1953 som tillhör familjen Wåhlin från Hallunda Gård.

Numera är Botkyrka kyrkogård fullbelagd och kist- samt urngravsättningar sker enbart i familjegravar.

Vägbeskrivning:


Adress: Sankt Botvids Väg 27

Med bil: Botkyrka kyrka syns från E4/E20 mellan Södertälje och Stockholm, avfart trafikplats Hallunda.

Kollektivt: Planera din resa hos sl. Hållplats Botkyrka kyrka.