Schröder, Johan Henric

Född: 1791-04-18
Avliden: 1857-09-08
Gravsatt: 1857
Gamla kyrkogården
Kvarter: 04
Gravplats: 0247
Gravplatsnummer: 0104 0247
Gravrättstid: - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.