Silfverstolpe, Malla

Född: 1782
Avliden: 1861
Gravsatt: 1861-01
Gamla kyrkogården
Kvarter: 04
Gravplats: 0249
Gravplatsnummer: 0104 0249
Gravrättstid: 1848-01-25 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Wrangel, Gustafva Magdalena
Född
1773-09-29
Avliden
1862-02-02
Gravsatt
-

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.