Osti, Heinrich Fredr. Fredinand

Född: 1826
Avliden: 1914-12-02
Gravsatt: 1914-12-09
Gamla kyrkogården
Kvarter: 08
Gravplats: 0450
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0108 0450
Gravrättstid: 1896-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Andersson, Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1903-11-08
Osti, Emma Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1954-03-09
Brisfeldt, Ida Viktoria
Född
-
Avliden
1962-05-28
Gravsatt
1962-06-05
Mohlkert, Axel Hugo Ferdinand
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1964-10-17
Brisfeldt, Magda Sofia Viktoria
Född
1890-07-22
Avliden
1987-11-18
Gravsatt
1988-02-10
Frenkler, Vera Ida Maria f. Brisfält
Född
1905-06-24
Avliden
1978-12-15
Gravsatt
1979-01-26
Mohlkert, Göta Frideborg
Född
1914-02-11
Avliden
1995-11-20
Gravsatt
1996-01-19

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.