Biberg, Nils Fredric

Född: 1776-01-20
Avliden: 1827-03-25
Gravsatt: 1927
Gamla kyrkogården
Kvarter: 09
Gravplats: 0461B
Gravplatsnummer: 0109 0461B
Gravrättstid: 1799-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Svanberg, Gustaf
Född
1802
Avliden
1882-11-21
Gravsatt
1882-11-25
Biberg, Anna
Född
1780-07-01
Avliden
1812-07-03
Gravsatt
1812
Svanberg, Carl
Född
-
Avliden
1843
Gravsatt
1843
Svanberg, Ida
Född
-
Avliden
1845
Gravsatt
1845
Svanberg, Wilhelm
Född
-
Avliden
1893
Gravsatt
1893
Svanberg, Fredrique f. Biberg
Född
-
Avliden
1846
Gravsatt
1846
Svanberg, Gustaf
Född
1839
Avliden
-
Gravsatt
1909-11-04
Svanberg, Maria Lovisa
Född
-
Avliden
1927
Gravsatt
1927-01-14

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.