Törneros, Adolpho

Född: 1794
Avliden: 1839
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården
Kvarter: 12
Gravplats: 0557
Gravplatsnummer: 0112 0557
Gravrättstid: - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.