Palmblad, Fredric Wilhelm

Född: 1788-12-16
Avliden: 1852-09-02
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården
Kvarter: 12
Gravplats: 0625
Gravplatsnummer: 0112 0625
Gravrättstid: 1820-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Palmblad, F.R.
Född
-
Avliden
1852
Gravsatt
1852

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.