Lundborg, Herman Bernhard

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1943-05-16
Gamla kyrkogården
Kvarter: 15
Gravplats: 0783
Hemort: Östhammar
Gravplatsnummer: 0115 0783
Gravrättstid: 1903-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Pettersson, Laura Katarina Teofila
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1927-02-07
Pettersson, Tage
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1910-11-10
Pettersson, Gertrud
Född
-
Avliden
1903
Gravsatt
1903-05-02
Lundborg, Thyra
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1931-09-26
Boman, Johan Axel
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1933-04-15
Boman, Nanna Lovisa
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1954-09-13
Isaksson, Joel Zakarias
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1964-12-08
Lundborg, Ida Emma Dagmar Magdalena
Född
1909-03-19
Avliden
1996-07-30
Gravsatt
1996-09-05
Lundborg, Maud Christina
Född
1944-03-04
Avliden
1995-10-02
Gravsatt
1995-10-20
Lundborg, Allan Sune
Född
1927-11-29
Avliden
1991-11-10
Gravsatt
1991-11-25
Lundborg, Gunnar
Född
1901-02-07
Avliden
1973-02-08
Gravsatt
1973-03-09
Lundborg, Sune
Född
1903-02-22
Avliden
1976-04-02
Gravsatt
1976-04-23
Lundborg, Maria Kristina f. Holste
Född
1893-02-12
Avliden
1968-09-10
Gravsatt
1968-09-18

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.