Segerstedt, Torgny

Född: 1908-08-11
Avliden: 1999-01-28
Gravsatt: 1999-04-23
Gamla kyrkogården
Kvarter: 15
Gravplats: 0795B
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0115 0795B
Gravrättstid: 1999-02-11 - 2049-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Segerstedt, Marie-Louise
Född
1906-03-28
Avliden
2001-04-07
Gravsatt
2001-05-23

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.