Josephson, Jacob Axel

Född: 1818-03-27
Avliden: 1880-03-29
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården
Kvarter: 19
Gravplats: 1005
Gravplatsnummer: 0119 1005
Gravrättstid: 1913-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Josephson, Hilda Augusta F Sehram
Född
1839-03-06
Avliden
1862-09-07
Gravsatt
-
Josephson, Anna Charlotta
Född
1840-02-03
Avliden
1920-09-14
Gravsatt
1920-09-19
Josephson, Hanna Hilda Beata
Född
1867-07-22
Avliden
1951-03-31
Gravsatt
1951-04-07
Josephson, Helfrid Augusta
Född
1901-07-02
Avliden
1964-06-24
Gravsatt
1964-08-15
Josephson, Ludv.Olof Sebastian
Född
1870-11-19
Avliden
1934-08-07
Gravsatt
1934-08-14
Josephson, Boel Elisabet
Född
1873-05-09
Avliden
1951-02-09
Gravsatt
1951-02-21
Josephson, Maria
Född
1897-10-06
Avliden
1972-05-24
Gravsatt
1972-06-14
Josephson, Karl Olof
Född
1900-06-05
Avliden
1986-01-31
Gravsatt
1986-09-30
Blichfeld, Brita Margareta Josephson
Född
1916-04-16
Avliden
1992-02-03
Gravsatt
1992-03-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.