Appellöf, Olga Sofie Lovise

Född: 1898-01-14
Avliden: 1989-12-13
Gravsatt: 1990-02-13
Gamla kyrkogården
Kvarter: 31
Gravplats: 1339
Hemort: Katarina Sthlm
Gravplatsnummer: 0131 1339
Gravrättstid: 1923-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Appellöf, Carolina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1923-01-13
Appellöf, Adolf Johan Jakob
Född
-
Avliden
1921-01-05
Gravsatt
1921-01-11

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.