Selling, Olof Hugo

Född: 1917-11-02
Avliden: 2012-03-06
Gravsatt: 2012-05-11
Gamla kyrkogården
Kvarter: 40
Gravplats: 1602
Hemort: Lidingö församling
Gravplatsnummer: 0140 1602
Gravrättstid: 1874-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Selling, E. Hugo
Född
-
Avliden
1943-01-20
Gravsatt
1943-01-28
Selling, Per Olof
Född
-
Avliden
1909-07-07
Gravsatt
1909-07-12
Selling, Carl Otto
Född
-
Avliden
1936-11-29
Gravsatt
1936-12-09
Selling, Brita Gustafva
Född
-
Avliden
1931-01-29
Gravsatt
1931-02-07
Selling, Anna Helena
Född
-
Avliden
1936-09-11
Gravsatt
1936-09-19
Selling, Emma Kristina
Född
-
Avliden
1949-05-05
Gravsatt
1949-05-12
Selling, Ester Maria f. Berg
Född
1884-04-05
Avliden
1965-10-22
Gravsatt
1965-11-04
Selling, Ulrica Christina
Född
1826-11-02
Avliden
1868-04-27
Gravsatt
1868
Selling, Elsa Martina Augusta
Född
1918-02-21
Avliden
1992-03-10
Gravsatt
1992-08-11

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.