Sahlin, Carl Yngve

Född: 1824
Avliden: 1917-05-29
Gravsatt: 1917-06
Gamla kyrkogården
Kvarter: 54
Gravplats: 0137
Gravplatsnummer: 0154 0137
Gravrättstid: 1869-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Sahlin, Maria Amalia f. Nordenfelt
Född
-
Avliden
1869
Gravsatt
1869
Sahlin, Torsten Rudolf
Född
-
Avliden
1870
Gravsatt
1870
Sahlin, Olof Vendel
Född
-
Avliden
1885
Gravsatt
1885
Pettersson, Christina Maria
Född
-
Avliden
1943
Gravsatt
1943-11-07
Sahlin, Rigmor f. Nettelbladt
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1960-02-26
Sahlin, Enar Vilhelm
Född
-
Avliden
1950
Gravsatt
1950-04-03
Sahlin, Margit Rigmor
Född
1914-05-06
Avliden
2003-03-01
Gravsatt
2003-06-11
Sahlin, Gunvor
Född
1905-02-28
Avliden
2000-02-23
Gravsatt
2000-05-03

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.