Lindwall, Erna

Född: 1931-04-25
Avliden: 1993-06-04
Gravsatt: 1993-07-01
Gamla kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0650
Hemort: Lidingö
Gravplatsnummer: 0301 0650
Gravrättstid: 1942-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lindvall, S Åke Gösta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1942-08-04
Lindvall, Anders Axel
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1958-04-23
Lindvall, Fanny Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1961-08-04
Lindwall, Per Anders Gustaf
Född
1921-08-17
Avliden
1991-11-14
Gravsatt
1991-12-09

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.