Runeby, Nils-Olof Richard

Född: 1931-01-29
Avliden: 2009-11-22
Gravsatt: 2010-06-04
Hammarby kyrkogård
Kvarter: 07
Gravplats: 0574
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0607 0574
Gravrättstid: 2002-11-05 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Runeby, Margot Anna Maria Helene
Född
1933-08-05
Avliden
2002-10-28
Gravsatt
2002-11-26

Uppsala pastorat

Hammarby kyrkogård

Hammarby kyrkogård är belägen söder om centrala Uppsala. Kyrkogården är från 1937 och den ursprungliga delen har en central axel kantad av mäktiga thujor och en vacker lindalle.