Aulin, Laura Valborg

Född: 1860-01-09
Avliden: 1928-03-13
Gravsatt: 1928-03-17
Nikolai Kyrkogård Örebro
Kvarter: C
Gravplats: 0315
Hemort: Västra Gatan 21, Ö-O
Gravplatsnummer: 04C 0315
Gravrättstid: 1917-07-23 - 2031-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Aulin, Olof Henrik Bernhard
Född
-
Avliden
1917
Gravsatt
1917-07-16
Aulin, F.Tornborg, Vendela
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Aulin, Elsa Vendela
Född
1879-08-09
Avliden
1961-05-19
Gravsatt
1961-06-15

Örebro pastorat