Lindgren, GUSTAF AXEL HERMAN

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1930-08-28
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 12A
Gravplats: 00056
Gravplatsnummer: 2212A 00056
Gravrättstid: 1908-08-21 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lindgren, ANNA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1908-08-03
Birch-Lindgren, GUSTAF MALCOLM
Född
1892-10-01
Avliden
1969-09-16
Gravsatt
1969-10-21
Birch-Lindgren, KARIN ELISABET EMMA
Född
1901-12-03
Avliden
1998-04-23
Gravsatt
1998-06-09
von Grothusen, CARL-JOHAN CONRAD
Född
1930-01-24
Avliden
1999-03-23
Gravsatt
1999-05-04

Beställ gravskötsel!

Du kan beställa gravskötsel för denna gravplats, klicka på knappen nedan för att komma till beställningsformuläret.

Beställ gravskötsel

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning