Gumaelius, SOFIA LOVISA

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1915-01-28
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 15E
Gravplats: 00040
Gravplatsnummer: 2215E 00040
Gravrättstid: 1915-01-28 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Grafström, ERNST ANDERS
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1932-07-26
Grafström, ALBERT HANS ARVID
Född
1910-12-26
Avliden
1966-06-27
Gravsatt
1966-07-21
Grafström, SIGRID
Född
1881-07-24
Avliden
1967-03-04
Gravsatt
1967-04-26
Grafström, MARGIT SOFIA
Född
1915-08-10
Avliden
1973-08-24
Gravsatt
1973-09-11

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning