Strindberg, NILS

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1934-12-15
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 15E
Gravplats: 01872
Gravplatsnummer: 2215E 01872
Gravrättstid: 1934-12-15 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Andrée, SALOMON AUGUST
Född
1854-10-18
Avliden
1897
Gravsatt
1934-12-15
Fraenkel, KNUT
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1934-12-15

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning