Rasch Lindqvist, Ellen Geneviéve

Född: 1920-09-20
Avliden: 2015-10-24
Gravsatt: 2016-06-27
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 14B
Gravplats: 00084
Hemort: Västermalm
Gravplatsnummer: 2214B 00084
Gravrättstid: 1964-10-27 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Rasch, ERIK WILLIAM RUDOLF
Född
1871-12-27
Avliden
1964-01-29
Gravsatt
1964-11-26
Rasch, ZINAIDA VASSILJEVNA
Född
1898-10-21
Avliden
1992-01-09
Gravsatt
1992-01-27
Lindqvist, BO GEORG
Född
1923-05-04
Avliden
2004-08-03
Gravsatt
2004-10-15