Rydqvist, OSKAR FREDRIK

Född: 1893-06-13
Avliden: 1965-03-12
Gravsatt: 1965-03-31
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 14B
Gravplats: 00767
Gravplatsnummer: 2214B 00767
Gravrättstid: 1950-09-06 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Rydqvist, ODA HANXINE
Född
1894-11-08
Avliden
1970-07-04
Gravsatt
1970-07-31
Kente, HUGO MIKAEL
Född
1948-07-19
Avliden
1992-04-07
Gravsatt
1992-06-05
Kente, Anna Lisa
Född
1918-12-14
Avliden
2014-05-02
Gravsatt
2014-06-05

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning