Kjellström, SVEN

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1950-12-28
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 17A
Gravplats: 00043
Gravplatsnummer: 2217A 00043
Gravrättstid: 1946-10-02 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Kjellström, KARIN SOFIA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1946-10-02
Kjellström, INGRID
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1946-10-02