Östlund, ALF

Född: 1901-01-20
Avliden: 1974-01-04
Gravsatt: 1974-02-27
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 17A
Gravplats: 00294
Gravplatsnummer: 2217A 00294
Gravrättstid: 1947-10-18 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Sjöblom, ELSA JOSEFINA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1954-06-07
Sjöblom, ERIK HJALMAR
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1955-11-06
Sjöbom, KARIN
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1959-12-02
Sjöblom, ELSA ELINA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1960-01-27
Sjöblom, KURT ERIK
Född
1899-03-01
Avliden
1967-12-06
Gravsatt
1968-01-08
Östlund, SVEA KATRINA
Född
1900-07-31
Avliden
1988-06-05
Gravsatt
1988-07-05

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning