Hedvall, BJÖRN FOLKE

Född: 1889-08-10
Avliden: 1982-01-30
Gravsatt: 1982-03-16
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 19A1
Gravplats: 00023
Gravplatsnummer: 2219A1 00023
Gravrättstid: 1926-12-14 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Kulle, NILS J.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1898-04-09
Kulle, AXEL H.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1908-03-04
Kulle, SVEA SERVATIUS
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1945-02-15
Hedvall, ELNA SOFIE Y.
Född
1893-06-13
Avliden
1981-04-12
Gravsatt
1981-05-26
Hedvall, SVEN BJÖRN ÅKE
Född
1921-03-21
Avliden
1981-10-09
Gravsatt
1981-11-03

Beställ gravskötsel!

Du kan beställa gravskötsel för denna gravplats, klicka på knappen nedan för att komma till beställningsformuläret.

Beställ gravskötsel

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning