Boberg, GUSTAF FERDINAND

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1946-05-17
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 21C
Gravplats: 00200A
Gravplatsnummer: 2221C 00200A
Gravrättstid: 1937-01-11 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Boberg, ANNA KATARINA
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-12-03

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning