Arnoldsson, KLAS PONTUS

Född: 1844-10-27
Avliden: 1916-02-20
Gravsatt: 1916-07-06
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 21C
Gravplats: 01054
Gravplatsnummer: 2221C 01054
Gravrättstid: 1977-05-06 - för all framtid