Lundegård, AXEL VILHELM

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1931-12-04
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 21C
Gravplats: 01700A
Gravplatsnummer: 2221C 01700A
Gravrättstid: 1931-10-06 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lundegård, JANE C. H.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1947-01-24

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning