Åkerlund, ERIK NATANAEL

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1942-06-12
Norra begravningsplatsen
Kvarter: 21H
Gravplats: 00002
Gravplatsnummer: 2221H 00002
Gravrättstid: 1941-09-25 - för all framtid