Johansson, KARL HARALD

Född: 1884-12-24
Avliden: 1957-10-27
Gravsatt: 1957-12-15
Skogskyrkogården
Kvarter: 22
Gravplats: 00084
Hemort: Kungsholm
Gravplatsnummer: 3222 00084
Gravrättstid: 1957-12-15 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Landberg, SIGRID OTTILIA
Född
1902-09-23
Avliden
1994-10-26
Gravsatt
1994-12-08