Forsén, OLOF ANDREAS

Född: 1898-03-09
Avliden: 1967-01-18
Gravsatt: 1967-04-13
Skogskyrkogården
Kvarter: 22
Gravplats: 04495
Hemort: Gustaf Vasa
Gravplatsnummer: 3222 04495
Gravrättstid: 1967-04-13 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Samuels, INGRID
Född
1909-11-15
Avliden
1988-12-05
Gravsatt
1989-04-28