Strindberg, GÖRAN

Född: 1917-01-15
Avliden: 1991-03-13
Gravsatt: 1991-06-19
Skogskyrkogården
Kvarter: 49E
Gravplats: 16947
Hemort: Hedvig Eleonora
Gravplatsnummer: 3249E 16947
Gravrättstid: 1963-10-24 - 2031-06-20

Övriga gravsatta i denna grav

Holmquist, MÄRTA KRISTINA
Född
1887-05-08
Avliden
1963-09-17
Gravsatt
1963-10-24
Strindberg, BIRGIT Elisabet
Född
1917-12-11
Avliden
1983-11-18
Gravsatt
1984-04-27