Persson, BENGT LENNART

Född: 1928-08-18
Avliden: 1967-01-18
Gravsatt: 1967-03-03
Skogskyrkogården
Kvarter: 50E
Gravplats: 19442
Hemort: Katarina
Gravplatsnummer: 3250E 19442
Gravrättstid: 1967-03-03 - 2024-11-04

Övriga gravsatta i denna grav

Persson, NANNY JUDITH O.
Född
1891-05-20
Avliden
1972-09-05
Gravsatt
1972-10-18
Persson, GUSTAF REINH.H.
Född
1911-06-23
Avliden
1977-02-20
Gravsatt
1977-04-19
Enerdal, RUT INGEGERD
Född
1914-04-16
Avliden
1983-12-05
Gravsatt
1984-02-06
Enerdal, STURE BERTIL
Född
1934-12-03
Avliden
1999-07-29
Gravsatt
1999-11-04

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning