Sundberg, HANS ERIK VILHELM

Född: 1925-01-10
Avliden: 1997-04-26
Gravsatt: 1997-09-25
Bromma kyrkogård
Kvarter: D
Gravplats: 00039
Hemort: Yttergran
Gravplatsnummer: 42D 00039
Gravrättstid: 1997-09-25 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Nordwall, IRMA MARIA
Född
1914-01-07
Avliden
1996-11-04
Gravsatt
1997-09-25
Nordwall, Gunvor Marianne
Född
1937-03-30
Avliden
2010-05-06
Gravsatt
2010-09-13