Herrgård, BJÖRN SIGHSTEN

Född: 1943-01-08
Avliden: 1989-11-20
Gravsatt: 1990-01-09
Bromma kyrkogård
Kvarter: FB
Gravplats: 00377
Gravplatsnummer: 42FB 00377
Gravrättstid: 1982-07-13 - 2039-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Herrgård, STIG ERIK
Född
1911-09-06
Avliden
1982-06-24
Gravsatt
1982-07-13
Herrgård, ESTER BIRGITTA
Född
1915-04-29
Avliden
1990-06-26
Gravsatt
1990-08-14
Herrgård, Leif Christian
Född
1941-02-15
Avliden
2014-02-26
Gravsatt
2014-08-07

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning