Nordström, TORKEL

Född: 1910-03-12
Avliden: 1999-04-20
Gravsatt: 1999-06-17
Bromma kyrkogård
Kvarter: FG
Gravplats: 00245
Hemort: Västerled
Gravplatsnummer: 42FG 00245
Gravrättstid: 1998-05-28 - 2023-05-28

Övriga gravsatta i denna grav

Nordström, VERA
Född
1908-08-09
Avliden
1998-04-10
Gravsatt
1998-05-28