Hedvall, Alfred Yngve

Född: 1887
Avliden: 1946
Gravsatt: 1946-12-12
Galärvarvskyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 00698b
Gravplatsnummer: 4501 00698b
Gravrättstid: 1935-12-20 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Borg, Hanna
Född
1849
Avliden
1935
Gravsatt
1935-12-20
Borg, Henrik Isidor
Född
-
Avliden
1936
Gravsatt
1936-03-19
Borg, Augusta Elvira
Född
1877-04-26
Avliden
1955-12-23
Gravsatt
1956-05-29
Borg, Hanna Cecilia
Född
1881-07-12
Avliden
1963-09-28
Gravsatt
1963-12-10
Hedvall, Ebba Kristina
Född
1889-01-01
Avliden
1980-12-04
Gravsatt
1981-06-11
Hedvall, Gerd Eivor
Född
1915-07-04
Avliden
2008-07-23
Gravsatt
2009-01-07

Beställ gravskötsel!

Du kan beställa gravskötsel för denna gravplats, klicka på knappen nedan för att komma till beställningsformuläret.

Beställ gravskötsel