Palmstierna, Bo Carl-Fredrik Kule

Född: 1903-02-22
Avliden: 1993-10-24
Gravsatt: 1994-01-03
Galärvarvskyrkogården
Kvarter: Område
Gravplats: 00126
Hemort: Hedvig Eleonora
Gravplatsnummer: 45B 00126
Gravrättstid: 1989-03-17 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Palmstierna, Eva Margareta Elisabet
Född
1917-04-28
Avliden
2013-04-06
Gravsatt
2013-08-21

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning