Ödman, Maj Anna-Karin

Född: 1915-05-09
Avliden: 2009-09-01
Gravsatt: 2010-01-13
Galärvarvskyrkogården
Kvarter: Område
Gravplats: 00015
Hemort: Danderyd
Gravplatsnummer: 45E 00015
Gravrättstid: 1980-10-16 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Ödman, Thor Axel
Född
1904-09-13
Avliden
1998-12-15
Gravsatt
1999-03-18