Född: -
Avliden: 1953
Gravsatt: 1953
Sävar kyrkogård
Kvarter: 06
Gravplats: 013
Gravplatsnummer: 1006 013
Gravrättstid: 1904-01-02 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Fällman, Mikael
Född
1827-06-14
Avliden
1903-12-30
Gravsatt
1904
Fällman, Johanna Albertina
Född
1829-04-06
Avliden
1911-11-29
Gravsatt
1911
Ahlvin, Thea
Född
1890-12-10
Avliden
1952-12-22
Gravsatt
1952
Jonsson, Rakel Elvira
Född
1912-06-10
Avliden
1979-10-20
Gravsatt
1979-11-02
Jonsson, Ernst Elof
Född
1921-02-08
Avliden
1990-12-18
Gravsatt
1990-12-28
Jonsson, Maj-Lis Teresia
Född
1927-08-13
Avliden
2012-12-20
Gravsatt
2013-05-21

Sävar-Holmöns församling