Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1943-09-24
Sävar kyrkogård
Kvarter: 09
Gravplats: 010
Gravplatsnummer: 1009 010
Gravrättstid: 1943-12-31 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Holm, Maria Olivia
Född
1872-11-29
Avliden
1948-03-04
Gravsatt
1948-03-07
Jonsson, Helga Matilda
Född
1910-07-15
Avliden
1997-08-12
Gravsatt
1997-08-22
Jonsson, Hilding Valdemar
Född
1917-02-09
Avliden
2011-06-03
Gravsatt
2011-06-17

Sävar-Holmöns församling