Backlund, Helge Götrik

Född: 1878-09-03
Avliden: 1958-01-29
Gravsatt: 1958-02-09
Gamla kyrkogården
Kvarter: 49
Gravplats: 0289
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0149 0289
Gravrättstid: 1954-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Backlund, Hildegard Karola f.Dischner
Född
1889-01-18
Avliden
1954-04-09
Gravsatt
1954-05-09
Nilsson, Gunhild Ingeborg
Född
1922-01-01
Avliden
2015-07-15
Gravsatt
2015-08-26

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.